Informacije
o projektu

Opći cilj projekta „Amusement Tourism Development Strategy“ je stvaranje temelja za daljnji održivi gospodarski razvoj te jačanje turističke ponude u prekograničnom području. Specifični cilj projekta je izrada dokumentacije za razvoj zabavnih parkova u prekograničnoj regiji, kao alata za uspostavu održivog razvoja i gospodarskog rasta.

Kako se razvila ideja za pokretanje ovog projekta?

Grad Koprivnica te Razvojna koordinacijska agencija jezera Balaton prepoznaju turizam bogat potencijal koji može značajno pridonijeti gospodarskom razvoju lokaliteta na kojem djeluju.

Jezero Balaton važno je turističko središte u Mađarskoj, čime se on nalazi u fokusu djelovanja Razvojne i koordinacijske agencije jezera Balaton. S druge strane, iako skromnijih turističkih kapaciteta, Grad Koprivnica želi unaprijediti svoju turističku ponudu kroz razvoj novih oblika turističke infrastrukture.

Turizam i s njim povezana industrija zabave, jedna je od najbrže rastućih gospodarskih grana. S druge strane, povoljni geografski položaj te nedostatak slične konkurentske infrastrukture u bližoj okolici govore u prilog ideji da se u prekograničnoj regiji razvije nova turistička infrastruktura s jedinstvenim konceptom zabave.

Kako bi toj ideji bili korak bliže, pokrenut je projekt ATDS koji je omogućio angažman kvalitetnih vanjskih stručnjaka čiji osnovni zadatak je bio istražiti koje oblike zabavno-turističke infrastrukture je moguće razvijati na određenom lokalitetu, a zatim tu temu i detaljnije razraditi.

Rezultati projekta:

Kreirane su dvije studije sa sadržajem relevantnim svakom od projektnih partnera (istraživanje o prihvaćanju projekta, analiza tržišnih potencijala, ciljevi za razvoj parkova kroz pozicioniranje na tržištu) te je kreirana strategija razvoja zabavnog turizma u prekograničnoj regiji sukladno kreiranim studijama za razvoj turističko-zabavne infrastrukture.

Tema hrane i tradicija prehrambene industrije u Koprivnici dovela je do ideje za razvoj Obiteljskog zabavnog centra čija će glavna okosnica biti hrana i gastronomija, a sadržaj se temelji na povijesti i kulturi hrane, te znanosti i tehnologiji povezanoj s hranom. Kroz studiju je razvijen projekt koji se naslanja na koncept „slobodno vrijeme – gospodarstvo – obrazovanje“ te pridonosi razvoju svakog od spomenutih sektora istovremeno.

Mađarska studija kreirana je u drugačijem smjeru u odnosu na hrvatske projektne partnere. Studija je pružila neovisnu ocjenu prednosti i nedostataka jezera Balaton kao područja na kojem postoji mogućnost razvoja nove zabavno-turističke infrastrukture. Stoga su analizirani su različiti oblici zabavno-turističke infrastrukture poput zabavnog ili vodenog parka, obiteljsko-zabavnog centra, zoološkog vrta, itd. u kontekstu privlačenja novih turista, otvaranja radnih mjesta te rasta prihoda.

Logos