Projekt “Amusement Tourism Development Strategy II” (akronim ATDS II)  provodi se u sklopu programa INTERREG V-A Program suradnje Mađarska – Hrvatska.

Cilj projekta:

Nastavak projekta provedenog unutar istog programa, pomoću kojeg je izrađen koncept i preliminarna studija za uspostavu Obiteljsko-zabavnog centra, jedinstvenog u ovom dijelu Europe.

ATDS II će omogućiti izradu studije izvodljivosti i tehničke dokumentacije (idejno rješenje) za uspostavu Obiteljsko-zabavnog centra u Koprivnici.

Projektne aktivnosti:

- Upravljanje projektom i administracija
- Informiranje i promidžba
- Istraživanje tržišta
- Jačanje kapaciteta u upravljanju turističkim projektom
- Razvoj tehničke dokumentacije
- Izrada studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi
- Organizacija konferencija „Privlačenje ulaganja u turizam“

Glavni korisnik projekta: Grad Koprivnica
Projektni partneri: Agencija za razvoj i koordinaciju Jezera Balaton
Ukupna vrijednost projekta: 207.106,30EUR
Proračun Grada Koprivnice: 109.550,80EUR
Proračun Agencije za razvoj i koordinaciju Jezera Balaton: 97.555,50EUR
Period implementacije projekta: 15.06.2016. – 14.10.2018.

Rezultati projekta:

- ATDS II. market research final study
- Financial study of a theme park in the framework of the ATDS II project
- Proposals for the theme of an amusement park by Lake Balaton - Final report
- Tourism investments attraction plan - City of Siofok
- Food Experience & Edutainment Destination, Koprivnica - Narrative concept and Moodboards
- Preliminarna analiza mogućih utjecaja projekta Obiteljski zabavni centar Koprivnica na okoliš i klimu
- Studija izvodljivosti za Obiteljski zabavni centar u Koprivnici

Logos